KERATIN

Na današnjem tržištu postoje različiti kvaliteti, kao i samo poreklo kose. Mi cemo vam dati tačne informacije koje će vam pomoći kako da prepoznate najbolju kosu za vaš posao. Rezultat zavisi od pravilnog odabira kose, što ukazuje na kompetentnost Mastera. Profesionalni stilista treba da poznaje osnovne kriterijume za procenu kvaliteta kose, kako bi klijentu bio pružen najprofesionalniji nivo usluge a i kako bi vaš posao bio podignut na najveći standard.

Keratin je narasprostranjenija metoda na svetu ipak postoji samo jedan ispravan način postavljanja savršene kapsule koji ce te naučiti na Akademiji. Danijela Jovetic je sama došla do formule savršene kapsulacije ove popularne metode i danas na akademiji sve to deli sa vama.

Teorijski sa vama prolazimo:

  1. Kako da upoznate klijenta sa metodama i kosom
  2. Kako da obavite uspešne konsultacije
  3. Kako da odaberete idealnu boju
  4. Da napravite savršenu aplikaciju
  5. Kako da negujete kosu pre i posle nadogradnje
  6. Reaplikcija
  7. Kako da razvijete zdrave navike klijenta o održavanju kose kroz odnos podrške, koji je stalno dostupan